Zahradnictví Brno Kresa s.r.o.

 

Zahradnictví Brno Kresa bylo založeno již v roce 2000. Naším cílem je poskytnout komplexní nabídku zahradnických služeb vysoké kvality s přihlédnutím ke specifickým požadavkům zákazníků. Zpočátku se firma ubírala pouze cestou pěstování a prodeje rostlin. Postupem času nabízí nové služby jako návrhy a realizace zahrad, rozvoz nakoupeného zboží, poradenská činnost, údržba zahrad, pokládání travních koberců, instalace automatických závlahových systémů apod. U nás naleznete nejen rostliny, ale vše, co souvisí se zahradou

 

Z technických důvodů bude od 10.8.2020 do 12.8.2020 ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení zákazníci, z důvodu budování kanalizace v naší obci bude od 1.8. 2020 do 31.12.2020 zakázán průjezd ulicí Skalní vedoucí do našeho zahradnictví. Prosíme vás o trpělivost a použití objízdné trasy, kterou najdete na níže uvedeném obrázku.

 


V případě potřeby volejte prosím na

728 382 780 nebo 725 833 801.

 

Naše specialita

Čarověníky

Firma Zahradnictví Brno Kresa s.r.o. kromě celého sortimentu okrasných a užitkových rostlin, široké řady služeb pro zákazníka a prodeje doplňkového zboží, nabízí jako svoji specialitu jak jehličnaté, tak listnaté čarověníky a solitérní rostliny.

Slovo věník, které se stalo základem termínu čarověník, je v odborné praxi používáno pro somatické (tělní) pupenové mutace nebo gametické (pohlavní) mutace. V Německu se čarověníkům říká „Hexenbesen“ – zkratka HB. V angličtině je zase používán výraz „Witches Broom“ se zkratkou WB (je zajímavé, že němčina ani angličtina pojem věník nezná). Čarověníky mohou vznikat různými způsoby. Jsou to již zmíněné pupenové a pohlavní mutace, které mají z hlediska genetické stálosti nových kultivarů největší význam a říká se jim věníky. Dále mohou vzniknout vlivem jiných organismů, jako jsou různé houby, viry, roztoči atd., ale i zcela odlišnými klimatickými a půdními podmínkami (rašeliniště). Takto vzniklým novotvarům říkáme čarověníky.

V zahradnické praxi se však výraz věník moc neujal a obecně mluvíme souhrně o čarověnících, bez ohledu na to, jakým způsobem vznikly. Kultivary, které mají původ v čarověnících mají zpravidla malé roční přírůstky, jejich vzhled je většinou stěsnaný. Často dochází ke změně barvy jehličí, listů nebo pupenů, jejich velikosti atd.