Naše specialita

Čarověníky

Firma Zahradnictví Brno Kresa s.r.o. kromě celého sortimentu okrasných a užitkových rostlin, široké řady služeb pro zákazníka a prodeje doplňkového zboží, nabízí jako svoji specialitu jak jehličnaté, tak listnaté čarověníky a solitérní rostliny.

Slovo věník, které se stalo základem termínu čarověník, je v odborné praxi používáno pro somatické (tělní) pupenové mutace nebo gametické (pohlavní) mutace. V Německu se čarověníkům říká „Hexenbesen“ – zkratka HB. V angličtině je zase používán výraz „Witches Broom“ se zkratkou WB (je zajímavé, že němčina ani angličtina pojem věník nezná). Čarověníky mohou vznikat různými způsoby. Jsou to již zmíněné pupenové a pohlavní mutace, které mají z hlediska genetické stálosti nových kultivarů největší význam a říká se jim věníky. Dále mohou vzniknout vlivem jiných organismů, jako jsou různé houby, viry, roztoči atd., ale i zcela odlišnými klimatickými a půdními podmínkami (rašeliniště). Takto vzniklým novotvarům říkáme čarověníky.

V zahradnické praxi se však výraz věník moc neujal a obecně mluvíme souhrně o čarověnících, bez ohledu na to, jakým způsobem vznikly. Kultivary, které mají původ v čarověnících mají zpravidla malé roční přírůstky, jejich vzhled je většinou stěsnaný. Často dochází ke změně barvy jehličí, listů nebo pupenů, jejich velikosti atd.